Home / algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Advertentie Contract: Het advertentie contract met Etten-Leur magazine of digitale offerte moet worden ondertekend voor het plaatsen van de advertentie. Als de overeenkomst of digitale offerte niet is ondertekend en is teruggestuurd vóór het plaatsen van de advertentie, houdt Etten-Leur magazine zich het recht voor om de advertentie niet te plaatsen.

Correcties: Een nieuw pdf-bestand moet worden toegezonden in het geval er sprake is van fouten in toegezonden advertentie materiaal. Etten-Leur magazine aanvaardt geen correcties via de telefoon. Etten-Leur magazine accepteert geen aansprakelijkheid voor mondeling overgebrachte correcties. Al het materiaal dient binnen de gestelde termijn per  mail toegezonden te worden. Klachten: Bij het drukken van advertenties in kleur, aanvaardt Etten-Leur magazine geen aansprakelijkheid voor eventuele kleine afwijkingen van de kleuren van het originele materiaal. Etten-Leur magazine behoudt zich het recht voor om klachten af te wijzen over reclames waarvan is aangegeven dat deze niet goed geschikt waren voor het afdrukken. De adverteerder draagt de verantwoordelijkheid om het reclame materiaal aan te leveren in overeenstemming met onze richtlijnen.

Te late indiening van het materiaal: In geval van te late indiening van het materiaal, behoudt Etten-Leur magazine zich het recht voor om de advertentie niet te plaatsen. Desondanks zal de advertentieruimte worden doorberekend, of de advertentie nu wel of niet gedrukt is.

Fouten in het materiaal: Er zal geen vermindering van de advertentiekosten worden toegekend in het geval dat Etten-Leur magazine geen schuld heeft aan het ontstaan van een fout. Etten-Leur magazine aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten in advertenties waarvoor het materiaal niet op tijd is ingediend. Voor fouten die niet zijn veroorzaakt door de adverteerder, zal een vermindering van de prijs worden berekend in overeenstemming met de vermindering van de waarde van de advertentie. In geen geval kan een tegemoetkoming hoger zijn dan de kostprijs van de advertentie. Klachten dienen uiterlijk binnen 14 dagen worden ingediend na het inbrengen van de advertentie. Elke klacht moeten binnen 14 dagen na factuurdatum door Etten-Leur magazine worden ontvangen.

Annulering: Annulering van een order moet schriftelijk worden doorgegeven aan Etten-Leur magazine, uiterlijk 2 weken voor de uiterste aanleverdatum van het advertentie-materiaal. In geval van een te late annulering wordt een annuleringsvergoeding van 50% in rekening gebracht. Voorbehoud: Etten-Leur magazine behoudt zich het recht voor om advertenties te weigeren of zich te onthouden van plaatsing, ook als de betreffende advertentie in eerste instantie geaccepteerd was of eerder geplaatst is geweest, in het geval dat de advertentie naar de inschatting van Etten-Leur magazine gezien kan worden als redactioneel materiaal.

Betalingscondities: Er wordt een betalingstermijn van 14-dagen verleend. De advertentie zal ongeveer 2 weken vooraf in rekening gebracht worden aan de adverteerder. Alle advertenties worden berekend in overeenstemming met de prijzen die van kracht zijn op de datum van inbrengen.

 

 

Etten-Leur Magazine, onderdeel van Obscura-Foto & Etten-Leur Bulletin, gevestigd aan de Hobodreef 160, 4876XD , Etten-Leur, 06-13993361 , redactie@etten-leurmagazine.nl